Home > Cleaning > Pest Control > Spray Inseticide > SHIELDTOX INSECT KILLER SPRAY GREEN 600ML
< >

SHIELDTOX INSECT KILLER SPRAY GREEN 600ML

ပစ္စည်းရှိ

Log in to see price

ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်

ကုန်ပစ္စည်း ကုဒ်: #990000001645

ပစ္စည်း အမှတ်တံဆိပ်: SHIELDTOX

ထုတ်လုပ်ရာ နိုင်ငံ: MALAYSIA

သိမ်းဆည်းရမည့် အပူချိန်: Dry

ထုပ်ပိုးမှု: 1X12

ပစ္စည်းဖော်ပြချက်

အလားတူ ပစ္စည်းများ