Home > Dairy, Pastry & Bakery > Baking need > Flour > HMWE RICE POWDER RAW 150G
< >

HMWE RICE POWDER RAW 150G

ပစ္စည်းရှိ

Log in to see price

ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်

ကုန်ပစ္စည်း ကုဒ်: #990000000418

ပစ္စည်း အမှတ်တံဆိပ်: HMWE

ထုတ်လုပ်ရာ နိုင်ငံ: MYANMAR

သိမ်းဆည်းရမည့် အပူချိန်: Dry

ထုပ်ပိုးမှု: 24X10X150G

ပစ္စည်းဖော်ပြချက်

အလားတူ ပစ္စည်းများ