Home > Meat > Fresh Meat > Chicken > FRESH CHICKEN DRUMSTICK
< >

FRESH CHICKEN DRUMSTICK

ပစ္စည်းရှိ

Log in to see price

ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်

ကုန်ပစ္စည်း ကုဒ်: #110302220007

ပစ္စည်း အမှတ်တံဆိပ်: PREMIUM LOCAL MEAT

ထုတ်လုပ်ရာ နိုင်ငံ: MYANMAR

သိမ်းဆည်းရမည့် အပူချိန်: Chilled

ထုပ်ပိုးမှု: 1XAPP-0.9 KG ~ 1.2 KG

ပစ္စည်းဖော်ပြချက်

အလားတူ ပစ္စည်းများ
NEW

PREMIUM LOCAL MEAT

NEW

PREMIUM LOCAL MEAT

NEW

PREMIUM LOCAL MEAT

NEW

PREMIUM LOCAL MEAT

NEW

PREMIUM LOCAL MEAT

NEW
NEW

PREMIUM LOCAL MEAT