< >

TOMATO RED

ပစ္စည်းရှိ

Log in to see price

ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်

ကုန်ပစ္စည်း ကုဒ်: #990000001071

ပစ္စည်း အမှတ်တံဆိပ်: OTH

ထုတ်လုပ်ရာ နိုင်ငံ: MYANMAR

သိမ်းဆည်းရမည့် အပူချိန်: Chilled

ထုပ်ပိုးမှု: 1X1KG

ပစ္စည်းဖော်ပြချက်

အလားတူ ပစ္စည်းများ
NEW

OTH

NEW
NEW
NEW

OTH

NEW

OTH

NEW