ရှာရန်
Burmese
Shop Now
  Menu Close

  FRESH PORK LEG MEAT

  ထုတ်လုပ်သူများ: OTH , PREMIUM LOCAL MEAT
  ပစ္စည်းရနိုင်မှု: ပစ္စည်းရှိသည်
  SKU: 110301220096
  ရနိုင်သောအရွယ်အစားများ

  + -
  KG N/A
  We can cook for pork leg meat such as crispy roasted pork leg with crackling,Cooked in Sweet & Salty Sauce,Thai Styled Stewed,Colombian-Style Roasted etc.
  Products specifications
  StorageTemp Chiled
  CountryOfOrigin MYANMAR
  PackingList 1XAPP-0.9 KG ~ 1.2 KG
  FridgeTemperature 2
  DeliverySchedule B
  ItemType MEAT