ရှာရန်
Burmese
Shop Now
  Menu Close

  FRESH PORK SHOULDER

  ထုတ်လုပ်သူများ: OTH , PREMIUM LOCAL MEAT
  ပစ္စည်းရနိုင်မှု: ပစ္စည်းရှိသည်
  SKU: 110301220119
  ရနိုင်သောအရွယ်အစားများ

  Products specifications
  ItemType MEAT
  CountryOfOrigin MYANMAR
  PackingList 1XAPP-0.9 KG ~ 1.2 KG
  FridgeTemperature 2
  DeliverySchedule B
  StorageTemp Chiled